ولایت ,تمرین ,کنیم ,معصوم ,باشیم ,داری ,سکان داری ,گروه بزرگ

فکر می کنم به عبارت "ولایت "

به معنایش و به دلیلش!

شروع  به تحلیل این کلمه می کنم

 

ایستگاه اول

 

از کوچکترین اجتماع یعنی خانواده و ولایت پدر و همسر شروع می کنم :

 

ولایت مرد بر همسرドット のデコメ絵文字  نه به معنای اطاعت محض بلکه به معنای پذیرفتن سکان داری خانواده توسط او و گرفتن تائید نهایی و دادن اقتدار به او و ساختن او همانند ستونی برای خانه و خانواده! و...و چه وظیفه ی سختی است بر عهده ی زن!

ولایت پدر بر فرزندドット のデコメ絵文字 اطاعت از پدر و لزوم اجازه او (نه به شکل تحکم بلکه به شکل ولی!) 

 

ایستگاه دوم

 

میایم سراغ گروه بزرگ تر !!

نه آن قدر بزرگ ...به اندازه ی مسجد محل...  یاد نوشته ای میفتم که : در نماز جماعت تمرین می کنیم  ولایت پذیر شویم... آن هم با هماهنگ کردن حرکات نماز با امام جماعت ...و اگر غیر این رفتار کنیم در نمازمان اشکال پیش میاید ...

 

بعد در ذهنم میاید "اصلا چرا باید ولایت پذیر باشم؟"

 

ایستگاه سوم

 

گروه بزرگ تر ...به اندازه جامعه ی اسلامی

ولایت پذیری اش می شود اعتماد به سکان داری یک فرد که معصوم نیست و خیلی ها با این توجیه از پذیرش این فقره سر بازده اند*!! 

 

ایستگاه چهارم

 

برایم سوال می شود که اصلا چرا ما که امامان در غیبت است باید شخصی از نوع غیر معصوم داشته باشیم به عنوان رهبر و از او تبعیت کنیم!

می رسم به این که این یک تمرین است

یک تمرین برای زمانی که امام معصومان آمد این که یاد گرفته باشیم به سکان داری یک نفر اعتماد کنیم و تابع محضش شویم!! 

و چه بسا یازده بار بدون تمرین و شاید با تمرین کم در این آزمون شکست پر ضرری خورده ایم

مثل چنگ زدن به یک ریسمان با وصل شد به معصوم

 

ایستگاه پنجم

 

در نهایت این راه می رسم به ولایت اصلی 

یعنی همه مقدمات چیده می شود تابرسم به این جا

آموزش بندگی 

تا یاد بگیریم تسلیم باشیم

تسلیم محضش

چون هدف بندگی و رسیدن به کمال همین است

 

 

 

#نظر_شخصی

 


*

 

 


مدت زمان: 1 دقیقه 20 ثانیه

 

 

 

منبع اصلی مطلب : خانه ی موقتی
برچسب ها : ولایت ,تمرین ,کنیم ,معصوم ,باشیم ,داری ,سکان داری ,گروه بزرگ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : مسیر